tablica

tablica:przedmiot służący do wyrażania(pisania, rysowania) myśli za pomocą narzędzi rysujących(kreda, pisak)