radca

radca:osoba doradzająca w zakresie wielu czynności (radca prawny, doradca finansowy....)