badania

Badania:( analiza , test , próba , eksploracja , przymiarka , eksperyment , rozbiór , kwerenda , rekonesans , obserwacja , ankietowanie , sondaż , pomiary , penetracja , diagnozowanie , zapytywanie , sondowanie , informowanie się , dowiadywanie się , prace badawcze)

Szereg eksploracji poznawczych określających stan, położenie rzeczy bądź czynności zmiennych w czasie.